Heidi Frich Andersen

Heidi Frich Andersen er født i Oslo i 1959. Hun har hatt tegning og maling som hobby hele livet,
og er hovedsakelig selvlært.

les mer ...

Hun flyttet nordover i 1991, og har bodd i landsdelen siden.
Hun er utdannet teolog, og er for tiden sokneprest i Tysfjord.
Den viktigste inspirasjon til bilder finner hun i den fantastiske nordnorske naturen, med spill av lys og mørke, årstidenes store variasjon og naturens elementer- jord, hav, luft og lys. Men også menneskets plass i denne naturen er viet oppmerksomhet- særlig menneskets litenhet under en høy himmel og store fjell.
Også menneskers lidelse og utfordringene ved det å leve gir motiver til kunsten.
Kunstneren håper med bildene å glede, og gi ettertanke til betrakteren.

Heidi-Frich-Andersen